Nog meer antenne techniek 

door Marten v/d Velde, PA3BNT 

Verkorte inverted L-antenne voor 160 meter

TERUG

Tekeningen door Tom,PA2IP.   CQ-Friesland-noord juni/juli 2005
In onverkorte uitvoering ziet de antenne eruit als in figuur 1. Hierbij zijn de delen A-B en B-C een kwart golflengte lang. Het verticale deel A-B straalt het meest omdat hier de grootste stroom loopt.  Als we de onverkorte uitvoering niet kunnen plaatsen dan moeten we ervoor zorgen dat het deel A-B niet wordt verkort door een verlengspoel. In mijn geval is punt B een ophangpunt in de antennemast waar ook de verlengspoel zich bevindt. De maximale lengte A-B was 10 meter en het deel B-C kon bij mij slechts 15 meter lang zijn, dus kwam ik 15 meter tekort. De door mij gebruikte verlengspoel in pubt B bestaat uit een opgerold stuk polyamide luchtslang van 8mm met daarin de antenne draad. Totaal 9,5 windingen met een diameter van 33 cm. Het was een hele opgave om de draad door de slang te krijgen! (Een leuke vraag - hoe doe je zoiets?)
Ook voor deze verkorte uitvoering is een goede HF-aarde noodzakelijk. Het geheel is afgebeeld in figuur 2.

Iets dergelijks kan natuurlijk ook worden gemaakt voor andere antennes zoals een verkorte dipool voor 80 meter met twee spoelen. Het was voor mij een uitdaging om een antenne voor 160 meter te maken met een hoog rendement op een beperkte ruimte.

Succes en 73, Marten, PA3BNT.

 

VERON