Antenne techniek door Marten v/d Velde, PA3BNT. 

Deel  3,  

Een artikelen reeks over antenne techniek.

 

TERUG

Tekeningen door Tom,PA2IP.

Het punt (of de punten) waar de stroombuik zich bevind moet (moeten) de gunstigste plaats krijgen bij het opzetten op ophangen van de antenne. Een goed voorbeeld is de inverted V of omgekeerde V—antenne De stroombuik zit nu op de gunstigste plek en wel bovenaan. Een voordeel is dat deze antenne slechts 1 ophangpunt nodig heeft. De uiteinden dienen aanrakingsvrij te worden afgespannnen want daar is de spanning hoog. In een later stadium gaan we verder in op het voeden van deze antennes. We kunnen deze antenne eenvoudig geschikt maken voor het gebruik op meerdere frequentiebanden. Dit kan o.a. door de antenne te voeden met een hoogohmige voedingslijn waarbij deze laatste wordt gebruikt als impedantietransformator. E.e.a. wordt later behandeld.
We kunnen meerdere dipolen gezamenlijk door dezelfde voedingslijn voeden, waarbij de dipolen voor de hogere frequenties worden opgehangen aan de langste dipool. Zo kunnen we een inverted V antenne maken voor b.v. de 10, 15 en 20 meterband. Zie figuur 5.
Wordt de antenne gevoed met een signaal op één van de banden dan doen de stralers van de andere banden niet mee omdat deze niet resonant zijn voor de frequentie. De afmetingen, de lengten van de stralers dus, verschillen wel iets van lengten van afzonderlijke antennes voor die banden. Dit komt door de extra gevormde capaciteiten. Een heel eenvoudige antenne is de zogenaamde doorlusdipool. Hierbij wordt de straler enige malen onderbroken d.m.v. een isolator en wel zo dat bij overbruggen van deze isolatoren een dipool ontstaat die resoneert op een andere band. Zie figuur 6. Deze antenne is niet zo geschikt voor permanent gebruik. Let wel; Een bekend spreekwoord luidt: “Niets is meer definitief dan een als tijdelijk bedoelde oplossing” . Voor op vakantie is zo’n antenne uitermate geschikt.

73, Marten, PA3BNT

VERON