Nog meer antenne techniek 

door Marten v/d Velde, PA3BNT 

TERUG

Tekeningen door Machiel, PA2MBU.
Omdat er tijdens de lezing van januari veel belangstelling was voor de raamantenne van Marten, PA3BNT, volgt hieronder de beschrijving van de constructie van deze antenne. Op een houten kruis worden 20 windingen koperdraad van 0,6 mm gewikkeld. Elke zijde van het raam is 31 cm lang, zodat we 31 x 4 x 20 = 2480 cm = 24,8 meter draad nodig hebben. Binnen in deze wikkeling worden twee windingen aangebracht, dit om het signaal uit te koppelen. De antennewikkeling van 20 windingen wordt d.m.v. een draaicondensator afgestemd. (500pf). Fig.1. Deze afstemming is uiterst scherp. Voor de uitkoppeling kunnen we zowel een als beide windingen gebruiken, fig. 2, gewoon proberen wat het beste resultaat geeft. We sluiten deze uitkoppel spoel aan op de antenne en aardaansluiting van onze radio toestel. Heeft u een draagbare radio met ferrietstaaf houdt die dan maar eens voor het raam, zodanig dat de ferrietstaaf haaks op het raam staat. We kunnen ook proefondervindelijk met grotere ramen werken. Dan heeft u minder windingen nodig. Het is een goede zaak er voor te zorgen dat zoveel mogelijk krachtlijnen door het raam lopen. In de beide richtingen loodrecht op het raam is de ontvangst minimaal, waardoor we de storende zenders kunnen verzwakken. Heeft u een draaicondensator met twee secties van 500 pf dan kunt u die parallel schakelen om ook de lange golf te kunnen ontvangen

 

Heeft de draaicondensator te veel minimumcapaciteit voor ontvangst in de 160 meter band, dan kunt u de beide secties in serie schakelen of minder windingen gebruiken. De bandbreedte van zo'n raam is uiterst klein. Bij verstemming van de ontvangstfrequentie met 50 KHz moet de raamantenne al worden verstemt. Spiegelfrequenties hoort u al helemaal niet. Gebruik bij voorkeur een afstemcondensator met vertraging en een geļsoleerde knop. De afstemcondensator kan worden gemonteerd op de voetplaat.

Veel knutsel plezier toegewenst, Marten, PA3BNT

 

 

VERON