Diverse activiteiten A14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter PE1CDA                         Dag voor de amateur 2008                    Jurjen PE1ODW              

 

 

In het WTC Expo te Leeuwarden van donderdag 8 tot en met zondag 11 november 2007 

 

Foto,s: PDoOYF

 

 

PACC contest 2007.

Ook dit jaar deden tijdens de PACC contest weer een aantal stations uit onze afdeling in de diverse secties mee  PAoCLN, PA7LV, PA7AL, PE1PXY, PAoEMO, PA1JON en PA2C vulden ons afdelingsnummer in.  

Het totaal aantal punten behaalde punten bedroeg 576911  

wat resulteerde in een prachtige 2e plaats in het afdelingsklassement.

 Uiteraard ook van harte met de behaalde individuele plaatsen.  

 

Excursie VERON/VRZA  20 maart 2007  

Verslag excursie VERON afd. Friesland-Noord/VRZA 20 maart 2007.

Maar liefst 12 personen waren om 19.30 uur afgereisd naar Noord-Burgum. Het “mini-radiomuseum” van Jan Bosma is daar gevestigd. Jan Bosma spaart oude lampenradio’s van het merk Philips. Deze firma heeft ongeveer vijfhonderd verschillende modellen radio’s geproduceerd, waarvan Jan er nu zo’n 120 stuks heeft kunnen bemachtigen. Achter zijn woning staat een schuur die ingericht is als museum. Hij is twaalf jaar geleden begonnen met het verzamelen en via handelen, ruilen, rommelmarkten bezoeken en internet heeft hij zo zijn verzameling kunnen uitbreiden. Nagenoeg alle apparaten spelen. Indien nodig kan hij in zijn schuur reparaties uitvoeren aan zijn apparaten in een als werkplaats ingericht hoekje. Zijn collectie loopt vanaf het jaartal 1926 tot en met 1963. Vreemde namen duiken op, het “paasei” uit 1933, de “zingende plank” uit 1946 en  het “varkentje”, een tuner van het merk Philector type 4180. Graag zou hij zijn collectie willen aanvullen met een radio die de “kathedraal” wordt genoemd. Maar U moet niet vergeten dat deze oude radio’s vrij schaars zijn te verkrijgen, maar ook vrij duur zijn als je ze wilt kopen. Hij bezoekt dan ook geregeld de speciaal-markten in Emmen en Hoenderlo alwaar vele nostalgische radio’s worden aangeboden. Ook stonden er diverse Reverbeo’s op de plank, dit zijn radio’s uit de Bi-Ampli-serie en zijn voorzien van FM stereo en nagalm wat een leuk geluidseffect geeft. Verder zijn er nog batterijtoestellen te zien en radio’s waarvan de schaalverdeling in- en uit te draaien is. Ook ligt er divers documentatiemateriaal en staan er enkele speakers op de plank.  Jan staat niet in de boeken als officieel museum maar deelt zijn hobby met andere belangstellenden. Zo af en toe komen er mensen kijken naar zijn verzameling. Ook exposeert hij soms een gedeelte van zijn verzameling in de Oudheidkamer van Zwaagwesteinde en showt hij zijn collectie bij sommige evenementen. Jan kon er veel over vertellen, enkele bezoekers wisten er ook erg veel van dus was er voldoende aanleiding voor diverse gesprekken. Om +/- 20.45 uur had Jan de koffie klaar en werd in de keuken het onderling QSO voortgezet. Na afloop van deze geslaagde avond bedankten we Jan met een applaus en een boeketje bloemen. Maar bezoekt U ook eens zijn website: www.bosmaonlyphilips.nl.

 Bernhard, PE1-RQA.                                                                                       Foto's: Joop PE1BVZ.

 

Avondexcursie VERON/VRZA  15 November 2006  

.

Ook dit jaar was er een interessante excursie gepland en wel op 15 november 

naar de oudheidskamer van Dantumadeel in Zwaagwesteinde 

Onderwerp van de tentoonstelling:

LICHT, STROOM EN TELEFOON UIT LANG VERVLOGEN JAREN. 

De gloeilampen van toen, de telefoons van toen, de techniek van toen.  (Verzameling PDoNZP.)

Het is 15 November ’s avonds 20.00 uur. Langzaam komen de zendamateurs en andere belangstellenden binnendruppelen. Natuurlijk zijn zij erg benieuwd naar wat er zo allemaal te zien is.Dat is nogal wat en Molle had dan ook heel veel uit te leggen. Het begon al met al die verschillende gloeilampen die hij in de loop der jaren heeft verzameld. Verbazing stond op aller gezichten te lezen, bij die grote kwikverdampingslamp, de grote vuurtorenlamp van 70 volt en 60 ampere. Heel grote oude meters, (vroeger moest alles groot en robuust zijn) hoogspanningsisolatoren en ook de porseleinen isolatoren die vroeger aan de palen langs de weg zaten, waren niet vergeten. Grote porseleinen zekeringen voor hoog- en laagspanning, een “stop” van 60 ampere, vreemde elektrische voorwerpen, Molle wist overal antwoord op.

Één van de allereerste harde schijven voor de P.C., een schrijver in een houten kistje om trillingen in de aarde te meten, een oud plaatstroomapparaat, de muggenverdelger van Philips waar je een DDT tabletje in moest leggen, echt alles ging dood, maar toentertijd werd er niet bij verteld, dat ook de mensen er aan dood gingen (later werd het ding verboden). Een kiesschakelaar van de distributieradio en niet te vergeten de oude koffergrammofoon, die het nog deed ook! Een veldtelefoon uit de 2e wereldoorlog, een koolspitsbrander, een heel oude inductor, ja zelfs een stekker van hout en ga zo maar door. Overal wist Molle een verhaal bij te vertellen, hoe hij er aan kwam en waar het voor diende. In de kleine zaal was een tentoonstelling ingericht met zeer oude telefoons (die je moest bedienen met een draaikrukje) en ook telefoons uit de jaren 60 en 70 waren er opgesteld. Ook de onderdelen waren niet vergeten en kon men zich verlustigen aan kiezers, spoelen, spreeksleutels, enz. Ook een telefoonboekje uit vroegere jaren, (telefoonnummers met 3 cijfers) ontbrak er niet.

Het geheel was aangekleed met prachtige foto’s. Natuurlijk was er koffie met een hapje erbij en na alles te hebben gezien werd er nog een interessante film getoond over de elektriciteit in de beginjaren. Een prachtige avond vonden allen en zeer voldaan nam men afscheid van Molle en zijn verzameling in de oudheidkamer te Zwaagwesteinde.

foto's: Joop PE1BVZ.

 

 

  Afscheid RQM regio 14, Anne 30 jaar RQM.  

 

Tijdens de december feestavond 2005 van de VERON afdeling Friesland-noord en de VRZA afdeling Friesland namen Anne Broekstra en zijn echtgenote afscheid als RQM CQ sub-RQM. Dertig jaar behartigden zij het QSL gebeuren in onze regio. Correct, accuraat en altijd aanwezig!.

De voorzitters boden de familie Broekstra als blijvende herinnering een klok met inscriptie en een leuk kerststuk aan. De zaal reageerde met een wel verdiend applaus. Anne bedankte ook namens zijn vrouw voor de geschenken en het prettige contact met de vele trouwe QSL kaart halers en brengers.

 

        

 

Gouden Speld van de VERON voor Hidde Nijdam, PAoQT.

Zaterdag 19 november 2005 ontving Hidde Nijdam PAoQT uit handen van 

de algemeen secretaris Jan Hoek, PAoJNH, de Gouden Speld van de VERON.

Onder het mom van nog even wat oude QSL kaarten ophalen en voor het nemen van een foto kwamen we langs bij de familie Nijdam. Op voordracht van het bestuur van de afdeling Friesland-Noord (A14) is Hidde PAoQT voorgedragen voor de Gouden Speld van de VERON. Zijn verdiensten liggen al weer wat verder in het verleden maar kwamen bij een interview voor het afdelingsblad in het kader van VERON-60 jaar weer naar boven.

Hidde was secretaris van de afdeling Leeuwarden en Friesland van februari 1952 tot en met januari 1968. Twee en twintig jaar verzorgde hij de QSL post, eerst voor de afdeling Leeuwarden (tot 1955) en daarna tot 1976 voor de regio 14 - Friesland. Later maakte Hidde zich verdienstelijk als kascontroleur, vertegenwoordigde hij de afdeling regelmatig bij de VR en gaf in voorkomende gevallen individuele seincursus aan afdelingsleden. Nooit werd tevergeefs een beroep op hem gedaan.

Het jubileum jaar, Hidde is ook 60 jaar lid!, werd aangegrepen om hem te bedanken voor alles wat hij voor de VERON heeft gedaan. 

Bij zijn activiteiten is hij altijd door zijn XYL Martha gesteund.

Namens het hoofdbestuur werd een mooi bos bloemen en door de afdeling een mooie plant aangeboden en zijn er gelukwensen voor een aangenaam verraste Hidde en Martha.

 

.

 

 

Gemeenschappelijke excursie Volkssterrenwacht Burgum van de VERON afdeling Friesland-Noord en de VRZA afdeling Friesland Volkssterrenwacht Burgum.

Op twee november kwamen een 21-tal leden bijeen in Burgum voor een excursie bij de volkssterrenwacht. Onze gastheer Hans Molema, PEoVMT vertelde dat de volkssterrenwacht zich ten doel stelt om astronomie onder de mensen te brengen. Dit doen ze door regelmatig cursussen en excursies te geven. Vanavond vertelde Hans ons over het zonnestelsel ofwel de “kosmische achtertuin”, bijgestaan door een PowerPoint presentatie.

Het zonnestelsel bestaat uit de zon en negen planeten. Hans startte met de zon, het midden van ons zonnestelsel. Met prachtige foto’s maakte hij duidelijk hoe de zon aan zijn kleur komt en we zagen zelfs vlekken en vlammen op de foto’s. Vervolgens behandelde hij de verschillende planeten van ons zonnestelsel en tipte hij ook even het Noorderlicht (Aurora) verschijnsel aan. Tijdens de pauze konden we onder het genot van een kopje koffie de telescoop bekijken. Deze telescoop is in 1965 gebouwd door Bouke Miedema, een veehouder uit Minnertsga. In de schaarse vrije tijd van deze veehouder was hij vaak bezig met astronomie en uiteindelijk bouwde Bouke de telescoop. Het is een telescoop van drieëneenhalve meter lang. Hij staat opgesteld in een ruimte met een koepeldak. De koepel kan vanzelfsprekend geopend worden waarna er een fantastisch beeld met de telescoop is op te vangen. Helaas was het op deze avond zeer bewolkt en hebben we niet door de telescoop gekeken, dikke pech.

Belangstellenden zijn echter elke vrijdagavond vanaf 19.00 uur van harte welkom. Voor de liefhebbers: het type kijker is refractor (lenzenkijker), brandpuntafstand 3580 mm, objectief = 200mm, openingsverhouding F/18. Het volgmechanisme heeft computersturing. Na de pauze ging Hans verder met zijn verhaal en kwamen ook de meteorieten en kometen ter sprake. Verder passeerden de meteoren zwermen, die op gezette tijden voorkomen, de revue. Kosmisch gruis of stofdeeltjes verbranden hierbij hoog in de atmosfeer.

Sterrenhopen, het 7- gesternte, sterreneilanden vinden we niet meer in ons “kosmisch achtertuintje”, hiervoor moeten we een stukje verder kijken. Deze avond heeft ons allen weer eens doen beseffen hoe klein wij eigenlijk zijn. Ondanks dat feit willen wij toch altijd het naadje van de kous weten. Maar de gehanteerde afstanden en reistijden van het licht zijn toch eigenlijk niet te bevatten voor ons.  

Hans kreeg aan het eind van zijn verhaal een applaus en hij wil in 2006 nog wel eens een lezing geven over hoe wij amateurs met behulp van astronomische verschijnselen verbindingen kunnen maken. Wij zien daar nu al naar uit want dit was een zeer geslaagde interessante avond.                                   PE1RQA & PA2IP.