Terugblik - door Freddie Heerma van Voss (silent key)   

TERUG

Wie?    Freddie Heerma van Voss

QTH?   Inverness-shire Schotland

Geboorte datum: 1933 te Leeuwarden.

Terugblik door Freddie PAoIK/GMoUMJ

 

Met veel aandacht het oktober t/m december nummer van CQ-Friesland-noord gelezen met name de “terugblikken”  van de diverse OM,s. Ook het artikel over de uitreiking van de goudenspeld aan Hidde, PAoQT, een welverdiend eerbetoon, viel in de smaak. OM Carel Munsterman herinner ik mij niet uit mijn Leeuwarder tijd. Het inleveren van de radio,s (zie het FB artikel van PAoLH) des te beter. Toen de radio,s gevorderd werden heeft iemand onze, voor die tijd erg moderne “monoknop” ontvanger van Philips, verstopt in een kerk in Leeuwarden. Mijn ouders leverden een eenvoudige oude radio in. Na de oorlog heeft de Monoknop nog vele jaren bij ons op de Harlingerstraat gespeeld! Hidde (PAoQT) kende ik in Leeuwarden al goed, samen met PAoRC, CP en IP waren dat de bekende Leeuwarder stations. 

Hoe in aanraking gekomen met de radio techniek?

Dat is een apart verhaal; Mijn 10 jaar oudere broer Thieu zat op het stedelijk gymnasium in de klas met Jacques de Vries, een zoon van de antiquair die vroeger op de hoek Noordersingel/Spanjaardslaan woonde. De hele familie, met uitzondering van de in Delft studerende zoon Izak, is tijdens de oorlog omgebracht. Na de bevrijding in april 1945 kwam hij bij ons, hij kende onze naam omdat mijn ouders veel antiquiteiten uit de zaak van zijn vader hadden veiliggesteld. Izak heeft jaren bij ons in huis gewoond. In Delft, waar hij zijn studie Elektrotechniek afmaakte, leerde hij Lex Mulder (PAoCAM) kennen welke hem enthousiast maakte voor het radio zendamateurisme. Toen hij zijn call PAoIV had gekregen maakte hij veel verbindingen met behulp van een zelfbouw AM-zender, een R107 als ontvanger en een Zepp antenne die tussen de schoorsteen van ons huis en nr 54 was gespannen.

 

 

 

 

Izak de Vries, (1915) PAoIV (4X6PX) zat in Oosterbeek ondergedoken toen in september 1944 de luchtlandingen (een brug te ver) plaatsvonden. Toen de slag mislukte heeft hij een aantal Airbornes naar de Rijn gebracht en is met een bootje met gewonden de rivier overgezwommen. Hiervoor ontving hij een hoge militaire onderscheiding, de medaille is in het Airborne Museum in Oosterbeek te zien. Izak emigreerde later naar Israel, waar hij jaren werkzaam was bij het Technion (Israel Institute of Technology). Woont nu in Haifa. 
 

 

Als “Ies” in Delft was, zaten mijn vriend Eddy Heemskerk (later PAoIQ) en ik vaak clandestien achter zijn zender. Ik herinner mij een QSO met een Britse basis op Cypres !  In mijn studententijd in Leiden heb ik de C-machtiging gehaald, later na mijn terugkomst in Leeuwarden de A-machtiging

Zo ben ik dus met het “radio-virus” geinfecteerd!

Toen ik in 1993 als medisch specialist in het MCL kon stoppen (kon toen nog op 60 jarige leeftijd) zijn we naar Schotland verhuist. Het bevalt ons hier goed: de Schotten lijken op Friezen; betrouwbaar, vriendelijk etc. Vergeleken met onze omgeving is Nederland wel erg vol ! Als we weer in Schotland zijn genieten we van de rust en de zuivere lucht. Behalve met Hidde heb ik ook o.a skeds met PAoGE, PAoTVT, PAoABU en ook met een oude vriend in Frankrijk, F6TYM. Via de satelliet  hebben we TV ontvangst en o.a via BVN (Beste Van Nederland) blijven we op de hoogte. 

Groeten vanuit hier en iedereen een voorspoedig 2006 toegewenst!

   73 , Freddie  GMoUNJ.

 

 

 

 

 

 

 

VERON